Card image cap

Table1

Card image cap

25

Card image cap

22

Card image cap

3

อัตราการชนะ

66%

Table2

Card image cap

10

Card image cap

47

Card image cap

20

อัตราการชนะ

74%

Table3

Card image cap

26

Card image cap

44

Card image cap

13

อัตราการชนะ

44%

Card image cap

Table1

Card image cap

15

Card image cap

40

Card image cap

14

อัตราการชนะ

72%

Table2

Card image cap

11

Card image cap

1

Card image cap

11

อัตราการชนะ

76%

Table3

Card image cap

9

Card image cap

31

Card image cap

3

อัตราการชนะ

79%

Card image cap

Table1

Card image cap

34

Card image cap

14

Card image cap

10

อัตราการชนะ

92%

Table2

Card image cap

42

Card image cap

39

Card image cap

19

อัตราการชนะ

98%

Table3

Card image cap

49

Card image cap

24

Card image cap

3

อัตราการชนะ

91%

Card image cap

            สุดยอดตารางสูตรบาคาร่า AI คำนวณการออกผลบาคาร่า ว่าจะออกเป็น Banker หรือ Player จากข้อมูลทางสถิติ (Statistic) และ นำมาประมวณผลด้วยสูตรความน่าจะเป็น (Probability) ให้อัติโนมัติ

Card image cap

            สุดยอดตารางสูตรบาคาร่า AI คำนวณการออกผลบาคาร่า ว่าจะออกเป็น Banker หรือ Player จากข้อมูลทางสถิติ (Statistic) และ นำมาประมวณผลด้วยสูตรความน่าจะเป็น (Probability) ให้อัติโนมัติ